Zion Pris Din Saliggjoerer


Zion, pris din Salliggjorer,
Pris din Hyrde og din Forer,
Sig ham Tak, syng Glædes-Kvad!
Se nu til, hvad du kan evne!
Storre dog, end Ord kan nævne,
Er den Ven, som gjor dig glad!

Se, et Maaltid nu oprettes,
Brod og Vin idag fremsættes,
Livsens Bæger, Livsens Brod!
Skaren, tolv i Tal er liden,
Vokser tallos til med Tiden,
Skal ei lide Hungersnod.

Dette Bord i Aftenstunden
Tyder, Tiden er udrunden,
Lovens Paaske nu er endt;
Dagen folger nu paa Skygge,
Herren selv vil hos os bygge,
Har ny Tid i Naade tændt.

Kristus frem iblandt os træder,
Siger: Tager hen og æder,
Drikker alle deraf! se,
Det er Legem mit, som brydes,
Er mit Blod, for eder gydes,
Gjor til min Hukommelse!

Brodet, Vinen signet, viet
I hans Navn, som os har friet,
Er hans Legem og hans Blod.
Ei Forstanden det udgrunder,
Troen ene ser Guds Under
Og den skjulte Enheds Rod.

Dette er vor Grund til Glæde,
Kristus selv er her tilstede,
Thi hans Kjod forsandt er Mad,
Og hans Blod forsandt er Drikke,
Tro det, tag det, tvil slet ikke,
Æd og drik og vandre glad!

Kristus er for alle givet,
Vil for alle være Livet,
Alle byder han sig hel,
Vil med sig os fast forene,
Han er Vinstok, vi er Grene,
Have alle i ham Del.

Gode, Onde tage, hige,
Gavnet er do helt ulige,
Hine Livet, disse Dom;
Se dig fore, tag dig vare,
Vid, det er dig Sjælefare,
Om du her uværdig kom!

Tag hans Testament til Takke,
Lad ei tvilen dig afsnakke,
Eller Vantro fore vild,
Merk dog Ordet Torsten, Trangen,
Tag i Tro al Tanke fangen,
Gaven ei med Grublen spild!

Mer end Englemad er dette,
Styrkelse for alle trætte
Jesu Vandringsmænd paa Jord.
Viger bort herfra, I Onde!
Men Guds Born i alle Stunde
Træder glade til Guds Bord!

Gode Hyrde, Livsens-Brodet,
Tak for Maden, tak for Modet,
Tak for Livsens Kilde sand!
Fod os, vogt os, lad os finde
Herrens Goder hisset inde
Hos dig udi Livsens Land!

Du, som alt formaar at virke,
Samler os udi din Kirke
Ved din Aand og ved dit Ord,
Gjor os dine Helgen lige,
Brodre med dem i dit Rige,
Soskend’ hist om Himlens Bord!