Zions Vaegter Haever Rosten


Zions Vægter hæver Rosten:
Vaagn op, der blinker Lyn i Østen,
Vaagn op, Guds Stad, Jerusalem!
Midnats Mulm dig ruger over,
Men Herrens Time slaar,– hvo sover?
I klage Jomfruer, herfrem!
Se, Herren kommer ned,
Stat op, tag Lampen med!
Lad den brænde!
Paa Jesu Bud
Stat op, gak ud!
Han forer dig hjem til din Gud.

Zion Vægter-Raabet horer,
En himmelsk Glæde Hjertet rorer,
Hun vaagner og staar freidig op.
Herren kommer stor og prægtig,
Af Naade stærk, af Sandhed mægtig;
Nu rinder hendes Stjerne op!
Ak, kom, du Krone skjon,
Min Jesus, du Guds Son!
Hosianna!
Vi folge med!
Du har bered
En Bolig os i Evighed!

Ære være dig, du Hoie!
Ak Gud, hvad ser, hvad ser mit Øie!
Rundt om din Throne Engle-Rad!
Lyset er saa klart derinde,
Og hver din Ven vi der gjenfinde
Saa engleren og engleglad!
Hvad intet Øie saa,
Hvad aldrig Tanker naa,
Der vi skue!
Nu, Jord Farvel!
Stig hoit, min Sjæl,
Folg Jesus ind til Glædens Væld!